گزارشهایی از نقض آتش بس دریافت کرده‌ام

گزارشهایی از نقض آتش بس دریافت کرده‌ام

استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی سخنانی نسبت به عواقب نقض آتش بس سوریه از سوی هر یک از طرف ها هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از الیوم السابع، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل...