حل مسئله افغانستان و رفع مناقشات هند و پاکستان از طریق دیپلماتیک نماینده پاکستان در سازمان ملل بیان کرد:

حل مسئله افغانستان و رفع مناقشات هند و پاکستان از طریق دیپلماتیک

نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل تاکید کرد حل مسئله افغانستان و رفع مناقشات هند و پاکستان از طریق دیپلماتیک امکان پذیر است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «نوای وقت»، «ملیحه لودی» نماینده ویژه پاکستان در سازمان...