استقامت در راه نهضت عاشورایی

استقامت در راه نهضت عاشورایی

در رنگ پذیرى از حضرت حسین علیه السلام و یاران با وفایش، امکان دارد انسان به بلاى بدنى یا مالى یا روحى و یا خانوادگى و اجتماعى دچار شود؛ چون هدف رنگ پذیر، هدف بسیار مقدّس و والایى است، و آن به دست آوردن رشد و کمال و تعالى...