امام حسین (ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا

امام حسین (ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا

بحران اختلالى است که از جهت سطح، کل سیستم و از جهت نوع فیزیکى یا نمادى، سیستم را تهدید کرده و به مخاطره مى اندازد. بحران ممکن است به دو صورت در جامعه به وجود آید، یکى در زمانى که کل سیستم از جهت مادى و فیزیکى تحت تاثیر قرار...