یک نوجوان آلمانی مسئول گردان اعدام های داعش

یک نوجوان آلمانی مسئول گردان اعدام های داعش

در پی فرار شمار زیادی از عناصر داعش از میدان های نبرد، این گروه مجبور شده است از کودکان برای انجام عملیات های انتحاری و اعدام های خود استفاده کند. به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع امنیتی در استان نینوای عراق گفت در پی فرار...