نوجوان سوری: دولت سوئد  بزدل  است

نوجوان سوری: دولت سوئد بزدل است

یک نوجوان سوری با انتشار ویدیویی به زبان سوئدی، دولت و رسانه های سوئد را به سبب بایکوت خبری فاجعۀ کشتار ۱۵۰ سوری در شهرهای طرطوس و جبله، بزدل خواند. به گزارش پرس شیعه؛ در پیام این نوجوان سوری آمده است: امروز، حملاتی...