سربازان انگلیسی نوجوان عراقی را غرق کردند

سربازان انگلیسی نوجوان عراقی را غرق کردند

روزنامه ایندیپندنت نوشت که چهار سرباز انگلیسی یک جوان ۱۵ ساله عراقی را به زور وارد کانالی آب در شهر بصره کرده و نظاره گر غرق شدنش بودند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه ایندیپندنت در مقاله خود آورده است: چهار سرباز انگلیسی...