خبرنگار نوجوان فلسطینی خبرساز شد

خبرنگار نوجوان فلسطینی خبرساز شد

حضور جوانان و نوجوانان در فعالیت‌ های اجتماعی کشورشان در زمان بحران می‌تواند به رسانه‌ ای شدن هرچه بیشتر مشکلات آن‌‌ ها بی‌انجامد. به گزارش پرس شیعه؛ زمانی‌که بیشتر بچه‌ های ۱۰ ساله سرگرم بازی‌ها و سرگرمی‌ های...