ریاضت اقتصادی، نوشداروی عربستان می‌ شود؟

ریاضت اقتصادی، نوشداروی عربستان می‌ شود؟

برهه‌ای حساس برای عربستان سعودی؛ هفته‌ای که بودجه عمومی کاهش یافته و سیاست ۱۸ ماهه تولید نفت با حداکثر ظرفیت با تصمیم به کاهش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه‌ای، به پایان رسیده است. به گزارش پرس شیعه؛ با اعلام این خبر قیمت نفت...