کویتی‌ های نمک‌ نشناس، تاریخ را به یاد آورند نویسنده عراقی به جای کویتی‌ ها عذرخواهی کرد؛

کویتی‌ های نمک‌ نشناس، تاریخ را به یاد آورند

یک نویسنده عراقی با اشاره به حمایت گسترده ایران از کویت در دوره اشغال این کشور توسط رژیم صدام حسین و پس از آن دوره تاکنون، از اقدام دولت کویت در زمینه دادن مجوز برگزاری نشست جدایی‌طلبان موسوم به جبهه آزادی اهواز به شدت...