رژیم صهیونیستی عادی‌ سازی روابط با کشور های عرب را نشانه اقتدار خود می داند نویسنده مصری:

رژیم صهیونیستی عادی‌ سازی روابط با کشور های عرب را نشانه اقتدار خود می داند

نویسنده سرشناس مصری در مقاله‌ ای نوشت که رژیم صهیونیستی هم‌اکنون عادی‌ سازی روابط با برخی کشورهای عرب خلیج فارس را آغاز کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ فهمی هویدی، نویسنده سرشناس مصری در مقاله‌ای در روزنامه الشروق مصر...