ارتباط اس ۳۰۰، موگرینی و نگرانی صهیونیست ها

ارتباط اس ۳۰۰، موگرینی و نگرانی صهیونیست ها

سامانه اس ۳۰۰ روسیه و حمایت موگرینی از برنامه ارتقای موشکهای دور برد ایران صهیونستها را با بن بست برنامه ایران هراسی روبرو کرد ه است. به گزارش پرس شیعه؛ "عود گرانوت" تحلیلگر مسائل سیاسی شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی...