نیروهای اطلاعاتی چشمان نافذ و بیدار انقلابند سردار سلامی در دانشگاه وزرات اطلاعات:

نیروهای اطلاعاتی چشمان نافذ و بیدار انقلابند

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: نیروهای اطلاعاتی چشمان نافذ و بیدار انقلاب هستند که به اعماق دنیای فکر و ذهن دشمنان نفوذ و به رمز گشایی آن می پردازند. به گزارش پرس شیعه با هدف تجلیل از حماسه دلاور مردی ها و جانفشانی مدافعین...