درگیری افراد مسلح و نیروهای امنیتی در کشمیر ۷ کشته بر جای گذاشت

درگیری افراد مسلح و نیروهای امنیتی در کشمیر ۷ کشته بر جای گذاشت

درگیری بین نیروهای امنیتی هند و افراد مسلح در منطقه «پامپور» کشمیر هفت کشته بر جای گذاشت. به گزارش پرس شیعه، به نقل از «اکسپرس»، درگیری بین نیروهای امنیتی هند و افراد مسلح در منطقه «پامپور» سرینگر کشمیر وارد سومین روز...