درخواست ائتلاف ملی عراق در مورد نیروهای ترکیه

درخواست ائتلاف ملی عراق در مورد نیروهای ترکیه

ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون در پارلمان و فراگیرترین گروه سیاسی در عراق روز سه شنبه در بیانیه ای خواستار خروج فوری نظامیان ترکیه از اراضی شمال عراق شد و افزود: این نیروها باید به سرعت خاک عراق را ترک کنند. به گزارش پرس...