چرایی رقابت برخی گروهکهای تروریستی برای به عهده گرفتن اقدامات خرابکارانه در ایران

چرایی رقابت برخی گروهکهای تروریستی برای به عهده گرفتن اقدامات خرابکارانه در ایران

طی چند ماه اخیر برخی اقدامات تروریستی و خرابکارانه در جنوب شرق کشور اتفاق افتاده که در پی آن بلافاصله چند گروهک اقدام به برعهده گرفتن آن کرده اند؛ رفتاری که قابل تامل و بررسی است. به گزارش پرس شیعه؛ صبح روز چهارشنبه در...