لشکرکشی نامحسوس آمریکا به سوریه با افزایش نیروهای ویژه صورت می‌گیرد؛

لشکرکشی نامحسوس آمریکا به سوریه

به گفته مقامات نظامی آمریکا دولت این کشور تصمیم گرفته نیروهای ویژه نظامی خود را در سوریه افزایش دهد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا درصدد اعزام نیروهای نظامی ویژه خود به سوریه است. نیروهای ویژه...