قاهره نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد

قاهره نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد

وزیر امور خارجه مصر در گفتگویی اعلام کرد که قاهره همچنان نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد. به گزارش پرس شیعه؛ سامح شکری وزیر امور خارجه مصر در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: عملیات روسیه در سوریه با هدف از...