شهادت جوان عربستانی زیر شکنجه

شهادت جوان عربستانی زیر شکنجه

یک جوان عربستانی ۲ روز پس از ربوده شدن به دست نیروهای امنیتی سعودی، بر اثر شدت شکنجه به شهادت رسید. به گزارش پرس شیعه؛ منابع عربستانی در منطقه شیعه نشین "العوامیه" (شرق عربستان) با تأیید خبر شهادت "مکی العریض" در روز...