هواداران تحریم رژیم صهیونیستی در نیویورک تظاهرات کردند

هواداران تحریم رژیم صهیونیستی در نیویورک تظاهرات کردند

هواداران تحریم رژیم صهیونیستی با تجمع مقابل دفتر فرماندار ایالت نیویورک، به دستور وی برای ممنوعیت سرمایه گذاری دولتی در شرکت هایی که تل آویو را تحریم کنند، اعتراض کردند. به گزارش پرس شیعه؛ هواداران حقوق بشر و مخالفان...