نوشته هایی با برچسب "نیکی به پدر و مادر"

حقش را هرگز نمی توانی ادا کنی!!

حقش را هرگز نمی توانی ادا کنی!!

امام صادق علیه السلام در مورد سپاسگزاری از والدین می فرماید: سه چیز بر فرزند، در حق پدر و مادر واجب است: ۱- شکر پدر و مادر به هر شکل ممکن؛ ۲- اطاعت از پدر و مادر در هر چیزی که امر و نهی می کنند به جز در گناه و معصیت خدا ۳-...

فرمانی قطعی در کنار دعوت به توحید!

فرمانی قطعی در کنار دعوت به توحید!

بهترین کاری که فرزند می تواند برای پدر و مادر خویش بعد از مرگشان انجام دهد، انجام واجباتی است که آنها در حال زنده بودنشان از انجام آن بازمانده اند؛ مانند حج، نماز، روزه، پرداخت بدهی مالی و عمل به آنچه وصیت نموده اند....