طوفان متیو ۲۶۱ نفر را در هائیتی کشت

طوفان متیو ۲۶۱ نفر را در هائیتی کشت

طوفان سهمگین متیو دست کم ۲۶۱ نفر را در هائیتی ازجمله دریک شهرساحلی که مقامات و گروههای نجات، تازه امکان دسترسی به آن را پس از چند روز طوفان یافته بودند، کشت. به گزارش پرس شیعه؛ رویترز از له کایه در هائیتی و پورتوپرنس ،...