نیرنگ جدید آمریکایی ها درباره ملت عراق

نیرنگ جدید آمریکایی ها درباره ملت عراق

رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان عراق عیادت سرکنسول آمریکا در بصره از مجروحان نیروهای مردمی را فریب و نیرنگ دانست. به گزارش پرس شیعه؛ حسن سالم رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان عراق روز سه شنبه گفت: این اقدام سرکنسول...