آقا زاده‌‌ ای که عاقبت بخیر شد وصیتنامه؛

آقا زاده‌‌ ای که عاقبت بخیر شد

شهید هادی نصر الله به تاریخ ۱۹ ژانویه سال ۱۳۷۹ در لبنان به دنیا آمد، وی در سنین نوجوانی به حزب الله پیوست و اینکه فرزند آقای دبیرکل بود باعث نشد مقررات برای او با دیگران تفاوت داشته باشد. به گزارش پرس شیعه؛ شهید هادی نصر...