برخورد زننده نیروهای آمریکایی با دختر کرو لال + عکس

برخورد زننده نیروهای آمریکایی با دختر کرو لال + عکس

نیرو های امنیتی آمریکا با یک دختر کر و لال در فرودگاه برخوردی بسیار خشونت بار و زننده کردند. به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای امنیتی در فرودگاهی در آمریکا یک دختر ۱۸ ساله آمریکایی به نام " هانا کوهین" را به ظن تروریست بودن به...