استقبال صوفیان مصر از سالگرد هجرت نبوی با جشن

استقبال صوفیان مصر از سالگرد هجرت نبوی با جشن

صوفیان مصر، روز یکشنبه، مانند هر سال مراسمی برای بزرگداشت هجرت پیامبر برگزار خواهند کرد به گزارش پرس شیعه؛ "شیخ عبدالهادی القصبی"، رهبر صوفیان مصر و رئیس کمیته همبستگی اجتماعی مجلس، در گفت وگو با پایگاه الیوم السابع...