هرگز در عملیات نظامی در سوریه و یمن مشارکت نخواهیم کرد وزیر دفاع مالزی:

هرگز در عملیات نظامی در سوریه و یمن مشارکت نخواهیم کرد

وزیر دفاع مالزی در سخنانی اعلام کرد که هرگز در عملیات نظامی در سوریه و یمن مشارکت نخواهیم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، «هشام الدین حسین» وزیر دفاع مالزی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور هرگز در عملیات...