برگزاری هفته فرهنگی ایران در قطر

برگزاری هفته فرهنگی ایران در قطر

هفته فرهنگی ایران از روز گذشته به همت رایزنی فرهنگی ایران در قطر افتتاح شده است. به گزارش پرس شیعه؛ «هفته فرهنگی ایران» در قالب چهار بخش کارگاه و نمایشگاه فرش دستباف ایرانی، صنایع دستی، کارگاه و نمایشگاه منبت و چوب و...