هفت تیر طلایی صدام در روسیه چه می کند؟

هفت تیر طلایی صدام در روسیه چه می کند؟

نیروهای امنیتی، در جمهوری اوستیای شمالی روسیه، یک سلاح کمری کم نظیر را که در اختیار باندی از دلالان اسلحه بود، مصادره کردند. به گزارش پرس شیعه؛ کارشناسان معتقدند احتمالا صاحب این هفت تیرجالب صدام است. پس از سرنگونی...