پایبندی به رساله حقوق امام سجاد جامعه آرمانی را محقق می کند دادستان کل کشور مطرح کرد:

پایبندی به رساله حقوق امام سجاد جامعه آرمانی را محقق می کند

بندرعباس - دادستان کل کشور گفت: اگر انسان ها در زندگی خود به رساله حقوق امام سجاد پایبند باشند، شاهد بوجود آمدن جامعه ای آرمانی خواهیم بود. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد جعفر منتظری ظهر پنجشنبه در همایش امام سجاد...