بیش از هزار و ۷۰۰ اثر به دبیرخانه همایش بانو امین ارسال شد معاون پژوهش جامعه الزهرا (س):

بیش از هزار و ۷۰۰ اثر به دبیرخانه همایش بانو امین ارسال شد

معاون پژوهش جامعه الزهرا (س) گفت: جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین، فرصت ارتقاء بخشی بیشتر به سطح پژوهشی بانوان را ایجاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سیده سعیده غروی امروز در جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین طی سخنانی...