جنگ لفظی دو مقام کردستان در همایش سلیمانیه

جنگ لفظی دو مقام کردستان در همایش سلیمانیه

بحث بر سر قانون ریاست اقلیم کردستان عراق، به درگیری لفظی میان نخست وزیر حکومت کردستان و رییس پارلمان این منطقه منجر شد. به گزارش پرس شیعه؛ بحث بر سر قانون ریاست اقلیم کردستان عراق در "همایش سلیمانیه" در دانشگاه...