همایش شهید صدر؛ ساخت نظام‌ های اسلامی و مسأله حجیت برگزار می شود

همایش شهید صدر؛ ساخت نظام‌ های اسلامی و مسأله حجیت برگزار می شود

همایش شهید صدر؛ ساخت نظام‌های اسلامی و مسأله حجیت با سخنرانی حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام رضا اسلامی، مدرس خارج فقه و اصول برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با...