حوزه مسیر منطبق با اسلام را برای دستگاه اطلاعاتی کشور ترسیم کند علوی در همایش فقه اطلاعاتی در قم:

حوزه مسیر منطبق با اسلام را برای دستگاه اطلاعاتی کشور ترسیم کند

وزیر اطلاعات گفت: حوزه باید مسیر منطبق با شرع اسلام را برای دستگاه اطلاعاتی کشور ترسیم و ریل گذاری کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، اولین همایش فقه اطلاعاتی با هدف تبیین فعالیت های...