پرچم همجنس‌ گرایان بر فراز سفارتخانه‌ های استعمار پیر پیشنهاد عجیب نمایندگان پارلمان انگلیس؛

پرچم همجنس‌ گرایان بر فراز سفارتخانه‌ های استعمار پیر

شماری از اعضای پارلمان انگلیس، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند؛ در روز حمایت از حقوق اقلیت‌ها، پرچم همجنس گرایان را بر فراز سفارتخانه‌ ها و کنسولگری‌ های انگلیس در کشورهای جهان برافرازد. به گزارش پرس شیعه؛...