کتاب منشور جامع همدلی و همزمانی دولت و ملت منتشر شد دبیرخانه پویش مردمی همپا:

کتاب منشور جامع همدلی و همزمانی دولت و ملت منتشر شد

کتاب منشور جامع همدلی و همزبانی در راستای تولید ادبیاتی روشن، پیرامون شعار سال ۱۳۹۴ مبتنی بر واکاوی منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در خصوص مفاهیم اصلی این شعار تدوین و منتشر شده است. به گزارش پرس شیعه؛ رهبر معظم انقلاب...