روحانی بر برقراری روابطی بهتر میان همسایگان حوزه نوروز تاکید کرد با تبریک فرا رسیدن نوروز به ۹کشور منطقه:

روحانی بر برقراری روابطی بهتر میان همسایگان حوزه نوروز تاکید کرد

رئیس جمهور با تبریک فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۵ به سران ۹ کشور منطقه پیام نوروز، صلح، همزیستی و همدلی دانست و بر برقراری روابطی بهتر و گسترده‌تر میان همسایگان حوزه نوروز تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع...