درد سرهای خرید هزاران دلاری همسر اردوغان!

درد سرهای خرید هزاران دلاری همسر اردوغان!

خریدهای چند هزار دلاری همسر اردوغان در بازارهای لهستان در حاشیه اجلاس ناتو حمله شدید و بی سابقه ای در رسانه های گروهی ترکیه و شبکه های اجتماعی علیه او ایجاد کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه القدس العربی،...