ظهور نادر همسر سیسی در مصر جنجال بپا کرد

ظهور نادر همسر سیسی در مصر جنجال بپا کرد

ظهور رسانه‌ای نادر همسر عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، به شدت توجه خبرنگاران را در این کشور به خود جلب کرد. به گزارش پرس شیعه؛ جنجال به پا شده در رسانه های مصر، بیشتر به این خاطر است که فعالیت ها و ظهور رسانه ای "انتصار...