ادعای جنجالی نویسنده زن سعودی درباره مرگ دیانا

ادعای جنجالی نویسنده زن سعودی درباره مرگ دیانا

یک نویسندۀ زن سعودی با انتشار کتابی دربارۀ مرگ دیانا، همسر ولی عهد بریتانیا، دیدگاه تازه‌ای دربارۀ مرگ مرموز او مطرح کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ "رانیا العمار"، نویسندۀ زن سعودی، در کتاب تازه ای با نام «پرده برداری از...