تاکید ایران، افغانستان و هند بر همکاری منطقه‌ ای علیه تروریسم در پایان نشست تهران مطرح شد؛

تاکید ایران، افغانستان و هند بر همکاری منطقه‌ ای علیه تروریسم

مدیران‌ کل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و هند، بر همکاری منطقه ای برای مبارزه با تهدید تروریسم و افراط‌گرایی تاکید کردند. به گزارش پرس شیعه؛ دومین نشست مدیران‌کل وزارتخانه های جمهوری اسلامی...