خیز عمان برای گسترش همکاری‌های کشتیرانی با ایران

خیز عمان برای گسترش همکاری‌های کشتیرانی با ایران

بندر بزرگ عمان در راستای تمایل مقامات با این کشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی دو جانبه با تهران در دوران پساتحریم، در نظر دارد روابط تجاری و کشتیرانی با ایران را گسترش داده و از رقیبان خود پیش بیافتد. به گزارش پرس...