ایران آماده میانجیگری برای رفع اختلافات دهلی و اسلام آباد است سفیر ایران در اسلام آباد بیان کرد:

ایران آماده میانجیگری برای رفع اختلافات دهلی و اسلام آباد است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد اعلام کرد: تهران آماده میانجیگری برای رفع اختلافات هند و پاکستان در منطقه است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «نوای وقت»، «مهدی هنر دوست» سفیر جمهور اسلامی ایران در اسلام...