هنرمندان از دانش فقها استفاده کنند آیت الله فاضل لنکرانی:

هنرمندان از دانش فقها استفاده کنند

هنرمندان باید مرز بین حلال و حرام و اصلاح و افساد را به خوبی بدانند و از دانش فقها استفاده کنند؛ ممکن است که یک هنرمند با تبحر خود حلالی را حرام جلوه داده و حقی را ناحق و باطلی را حق جلوه دهد به گزارش پرس شیعه؛ آیت ‎الله...