هنرمند مشهور سوری: اتحادیه عرب باید برچیده شود

هنرمند مشهور سوری: اتحادیه عرب باید برچیده شود

هنرپیشه مشهور سوری با حمله به گروه موسوم به معارضان سوری، خواستار برچیده شدن اتحادیه عرب و جایگزین کردن اتحادیه هنرمندان عرب به جای آن شد. به گزارش پرس شیعه؛ درید لحام در گفتگو با روزنامه الوطن مصر با حمله به گروه...