راهکار هنرپیشه مشهور برای بحران سوریه

راهکار هنرپیشه مشهور برای بحران سوریه

هنرپیشه مشهور عرب خواستار توقف حمایت مالی کشورهای ثروتمند عرب از تروریسم برای حل و فصل بحران سوریه شد. به گزارش پرس شیعه؛ درید لحام هنرپیشه معروف سوری با بیان این موضوع تصریح کرد: البته منظورم این نیست که مصر جزء این...