نگارگری آیات قرآن هنر را در خدمت ارزش ها به کار گرفته است مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان:

نگارگری آیات قرآن هنر را در خدمت ارزش ها به کار گرفته است

اصفهان - مدیرکل ارشاد اسلامی اصفهان گفت: نگارگری خلق اثر هنری فاخر است اما نگارگری قرآنی پیام ارزشمندی برای تعالی انسان به دنبال دارد بدین معنا که هنر را درخدمت ارزشها به کار گرفته است. به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام حبیب...