کتاب حملات روس ها و مقاومت ایرانیان منتشر شد به کوشش هوشنگ خسرو بیگی؛

کتاب حملات روس ها و مقاومت ایرانیان منتشر شد

کتاب حملات روس ها و مقاومت ایرانیان اثر هوشنگ خسرو بیگی محقق مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسید. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «حملات روس ها و مقاومت ایرانیان» اثر هوشنگ خسروبیگی محقق مرکز پژوهش...