انتخابات ریاست جمهوری اتریش به دور دوم کشیده شد

انتخابات ریاست جمهوری اتریش به دور دوم کشیده شد

انتخابات ریاست جمهوری اتریش با پیشتازی «هوفر» به دور دوم کشیده شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه استاندارد، « وربرت هوفر » از حزب راست گرای آزادی با حدود ۳۵.۳۰ درصد و « الکساندر وندر بلن » با ۲۱.۴۰ درصد آرا برای دوه...