حقوقهای نجومی هجوم به ارزشهاست و باید حتما با آن برخورد شود ؛ سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش نباید موجب تقویت فتنه شود امام خامنه‌ ای در در دیدار رئیس‌ جمهور و اعضای هیأت دولت:

حقوقهای نجومی هجوم به ارزشهاست و باید حتما با آن برخورد شود ؛ سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش نباید موجب تقویت فتنه شود

رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند که موضوع حقوق‌ های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ هاست و باید حتماً با آن برخورد شود. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار رمضانی...